تبلیغات
Chaosmosis - مونتاژ، بریکلاژ یا...؟

مونتاژ، بریکلاژ یا...؟

1391/11/5  

یک) «اعتدال پاییزی» (هالیس فرامپتون، ۱۹۷۴) تماماً در یک سلاخ‌خانه یا کشتارگاه می‌گذرد. در وهله‌ی نخست دو فیگور اصلی وجود دارد: سلّاخ (انسان)، و اُبژه‌ی قربانی (حیوان). اما در سرتاسر فیلم، با حضورِ بدون چهره‌ی کارکنان کشتارگاه، در عینِ روال روزمره‌ی اَعمالشان، روبه‌رو هستیم؛ به نظر می‌رسد فیلم بنای آن را دارد که این غیابِ چهره‌ی خودِ حیوانِ مورد سلّاخی، دستِ آخر، به تاشدنِ (fold) نگاه بر چهره‌گیِ خودِ ناظر راه برد. نماهای بسته‌ی کوتاه، متحرّک و در واقع لرزان، شامل کندن پوست و جدا کردنش از گوشت، شکافتن و مثله کردن، آویختنِ سُم‌ها از زنجیر‌ها، بیرون کشیدنِ احشاء، و ریختنِ مداومِ خون بر کف کشتارگاه، همراه با غیاب یا حذفِ مطلق صدا، با دقت و خونسردی‌ جزئیاتِ روال جاریِ یک سلّاخی را نشان می‌دهند تا کشتارگاهِ فرامپتون به مکانی بدل شود که در آن، سادیسم و مازوخیسم به هم می‌رسند و توأمان کار می‌کنند: «سادیسم به وسیله‌ی تکرارِ کمّی عمل می‌کند، مازوخیسم با تعلیقِ کیفی» (دلوز، سردی و شقاوت)؛ تکرار نما‌ها در مقام نوعی انباشت یا فهرست‌برداری یا تکرار کمّی، به کِش‌آمدن و معلّق‌شدن یک فرم خودویژه در ساختِ بصری‌سازی راه می‌برد. 
حذف صدا، امکانِ شنیده‌شدنِ صدای جاری در واقعیت، یعنی صدای‌‌ همان لحظه‌ی دیده‌شدن فیلم (قُل‌قُلِ آب جوش، هم زدنِ قاشق در لیوان چای، تقّه‌ی فندک، زنگ تلفن و الخ)، بر تصویرِ درونِ صفحه‌ی نمایش (خواه کامپیو‌تر، خواه پرده سینما و الخ) را میسّر می‌کند. کارگر کشتارگاه با «دستان»‌اش، با کارِ بی‌وقفه‌اش روی بدن حیوان، یعنی در نسبت با اُبژه‌ی سلّاخی بصری‌سازی و تعریف می‌شود. انسانِ «اعتدال پاییزی» در نسبت دائمی و بی‌واسطه با گوشت قرار دارد. هر نمایی که در آن، انسان حتی برای لحظه‌ای، حتی بریده و ناقص، نشان داده می‌شود، حتمن واجد عنصری است که به اُبژه‌ی سلّاخی مربوط باشد؛ اعضای بدن حیوان، خون، پوست، گوشت. در «اعتدال پاییزی» انسانیت، در هیأتِ خودِ (self) تماشاگران، از فاصله‌ای امن و در نهایتِ کنجکاوی، اغلب در نمای های‌انگل، با حسی از شگفتی، دهشت و حتا شاید اشمئزاز، به گوشتِ خارجِ خود چشم می‌دوزد، اما رفته رفته، با شکافته‌تر شدن و از خود تهی‌تر شدنِ این خارج، این نگاهِ کنجکاو به درون خودش خمیده می‌شود، پوست می‌اندازد؛ آنقدر که مرز درون و بیرون ناپدید شود و جز نادانی بر جا نماند: من کجاست؟ به همین دلیل، در «اعتدال پاییزی»، حیوان به معنای دقیقِ کلمه، در تکه‌پاره‌ترین شکلش حاضر است؛ حیوان از شکل افتاده، زیر نگاه تماشاگر از درون تهی ‌شده؛ غیابِ محض حیوان حضور هر چه تمام‌ترِ مخاطب را برجسته‌تر می‌کند: اینجاست که منِ من با «تفاوت‌گذارانه‌ترین شدّتِ بالقوه» به اوی او می‌رسد تا نیرویی در هیأتِ ما برساخته شود. اما همین غیابِ حیوان در شکل تام و تمام‌اش، برسازنده‌ی یک کل سینماتوگرافیکِ «نو» نیز هست؛ یک کلِ گشوده‌ی دیگرگون در مقام یک مدارِ مغزی نو، که با نگاه تماشاگرِ ناظر ساخته می‌شود و تدریجاً همین نگاه ناظر را به درون خود تا می‌کند.
مساله‌ی کلیدی، چند فریمِ پایانیِ هر کدام از نماهای چند ثانیه‌ایِ فیلم است: یا تک تکِ نما‌ها در انتها با یک حرکت «تند، بی‌هدف و ناگهانیِ» دوربین به نمای بعدی وصل می‌شوند، یا اگر چنین حرکتی در خودِ نما وجود ندارد، به ته آن نما چند فریم از این سنخ نما‌ها اضافه شده‌؛ از حیث کارکرد، این حرکت تند که از انتهای این پلان‌ها حذف نشده و به حیاتش ادامه می‌دهد، در سینمای رواییِ متعارف یا جریانِ غالب، اغلب به عنوان نمای بی‌فایده یا شات پِرت یا زائد دور ریخته می‌شود. در اینجا اما همین سنخ حرکت‌ها دینامیسم و بالقوگی متعاقب فیلم را رقم می‌زنند؛ نخست به نظر می‌رسد این نما‌ها در مقام استثناء برسازنده‌ی کلیت اثر هستند؛ عنصری مطلقاً بی‌معنا دارد معنای کلیت اثر را رقم می‌زند و نمی‌توان فیلم را بدون این نماها‌ـ‌در مقام‌ـ‌رابط‌های زنجیره‌ی دلالتی در نظر گرفت: عضوی زائد و بی‌مصرف، نوعی امر میانه ای، امر غیرارگانیک که رابط اندام‌هاست، و اساسِ یک پیکره‌ی ارگانیک را فرم می‌دهد: یک بدنِ بدون اندام در سطح تصویر. از طرف دیگر، جنبه‌ی ناگهانی، تند و شلّاقیِ این حرکاتِ انتهای نما‌ها به مثابه یک قرینه‌ی سینماتوگرافیک برای خودِ عمل بریدن (cutting) عمل می‌کند؛ بریدن و برش زدن به منزله‌ی نقطه‌ی سرحدی عمل می‌کند که اتّصال را، و عملاً پیوستگیِ کلیّت اثر را رقم می‌زند. این نماهای هرز، پِرت، اضافه، و پسمانده، در مقام میانجیِ بین تمامیِ نما‌ها، نوعی هم‌ارز عام است، اما تکرار مداوم آن تا انتهای فیلم، در مقام تکرار مداوم تفاوت، آنرا به جزء ذاتیِ هر نما، و کلیت اثر بدل می‌کند. این تکرار مدامِ تفاوت‌‌ همان نقشی را در «اعتدال پائیزی» دارد که اختلافهای جزئی (nuances) در «طول موج» اثر مایکل اسنو (۱۹۶۷). مقایسه دو حرکت ظاهرا یکسان به لحاظ فرمال، در دو سینمای روایی و تجربی می‌تواند مفید باشد: «طول موج» تماما یک حرکت به جلوست از یک سوی یک اتاق (یا یک فضا) به سوی دیگرش (یک قاب عکس) که دروناً واجد انفصال‌هایی آنی است. این نما مشابه است با نمای انتهاییِ «درخشش» (۱۹۸۰) ساخته استنلی کوبریک. نمای انتهاییِ «درخشش» حرکتِ نسبتاً تند دوربین از دل دالان‌ها و راهروهای تمیز و پولیش‌شده‌ی مکان اصلی فیلم است که سرانجام به عکسی می‌رسد و بر آن متوقف می‌شود. در «درخشش» انتهای این نمای بلند بخشی تکمیلی از معنای کل فیلم است؛ این تصویر نهایی قرار است دلالت‌هایی را به فیلم تزریق کند تا با آن رخداد (Event) فیلم ساخته شود. در کار اسنو، برعکس، شاهدیم که کل فیلم اصلا یک حرکت به جلو در یک فضای فرضی است که به گستره‌ی دلالتِ تماشاگر فرضی گشوده است؛ نه تنها خبری از وسواسِ تمیز بودن خودِ فضا نیست بلکه هرگونه دستکاری روی ماده خام (نگاتیو) مجاز و حتی ضروری است؛ در انتهای فیلمِ اسنو، تا (و نه با) رسیدن دوربین به عکس، رخداد (event) به طرزی شوخ‌طبعانه بی‌‌‌نهایت بار به جای رخداد (Event) نشسته است (و نه می‌نشیند). همانطور که در نحوه‌ی استفاده‌ی فعل‌ها در گزاره‌ی قبل هم پیداست، زمان در کوبریک می‌خواهد زمانِ حال باشد اما در اسنو، زمان، گذشته‌ای پیشرونده‌ است: سینمای امر نهفته. اگر نمای بلند انتهایی و پیشرونده در کار کوبریک، به خودیِ خود بی‌معنا و نارساست و تابعِ معناسازیِ تمام نماهای پیش از خود است، در کار اسنو برعکس، این نما کل فیلم است و کل فیلم همین نماست: به زبان جان کیج (گفتگوی منتشرشده در سمیوتِکست نیچه) می‌توان گفت: برای کوبریک کثرت با عدد دو آغاز می‌شود اما برای اسنو عدد یک در خود کثیر است. بدین معنا، در کار فرامپتون هم، با این نحوه از اتصّال پیشرونده و ریزوماتیک میان نما‌ها طرفیم و وی عملاً موفق می‌شود هم رخداد (event) را به جای رخداد (Event) بنشاند و هم تماشاگر را به تامّل در باب ماهیت خود تصویر وادارد. انسان در «اعتدال پائیزی» انسان‌ـ‌کارگری قطعه‌واره است؛ نه تنها هیچ نمای دو یا چند نفره‌ای از انسان‌ها وجود ندارد بلکه حتّا یک نمای منفرد از فقط و فقط یک انسان، در معنای دقیق کلمه، هم وجود ندارد؛ اینجا تصوری از این انسان‌ـ‌کارگر نظر به کاری که دارد روی گوشت انجام می‌دهد ساخته می‌شود. از طرف دیگر، دوربین بار‌ها چهره یا صورت این توده‌ی گوشتی را نشان می‌دهد؛ پوستِ کنده-شده‌ی صورت، دهان باز و دندان‌ها، زبانِ بریده‌شده. به جای چشم‌ها دو گودی، دو تورفتگی، دو سیاهچاله می‌بینیم و بلافاصله بعد از این نما، دوربین از نقطه نظرِ جمجمه‌ی حیوان، روی پوست، گوشت، و احشاء حرکت می‌کند؛ از زاویه‌ی نگاهِ چهره‌ی عاری از چهرگیِ حیوان به گوشت می‌رسد؛ به گوشت در تحت‌اللفظی‌ترین معنایش. هرچند هیچ چهره‌ی انسانی و هیچ چهره‌ی حیوانی نشان داده نمی‌-شود، اما از طریق نحوه‌ی استفاده از پیش زمینه/پس‌زمینه، فلو/فوکوس‌ها، نحوه‌ی قاب‌بندیِ غیرِ ایستا، و خصوصا حذف هرگونه صدا در سرتاسر اثر، فضای مشترکی آفریده می‌شود که در آن، انسان و حیوان در کنار هم، پهلو به پهلوی هم، نشان داده می‌شوند.
اعتدال پاییزی اصطلاحی است در ستاره‌شناسی؛ آن لحظه که خورشید از استوای زمین می‌گذرد: در نیم‌کره شمالی همزمان با آغاز پائیز است و با اعتدال بهاری در نیم‌کره جنوبی که با فصل بهار آغاز می‌شود معادل است. اعتدال پائیزی زمانی را وعده می‌دهد که در آن، روز و شب طولِ برابری دارند. این سنخ از تقارن‌ یادآور صنعت قلب است. به زعم آگامبن «بشر در منطقه‌ی استثناء حیوانیت‌اش را به تعلیق در می‌آورد» (امر گشوده، ۷۹)؛ نزد وی، میان این دو حیطه مغاکی رفع‌نشدنی گسترده است. به زبان وی، انسان با حذف حیوانیّت-اش، دوپارگیِ بشر‌ـ‌حیوان را حفظ می‌کند و رو به جهانی انسانی گشوده می‌شود. امّا از سوی دیگر، موریس مرلو‌ـ‌پونتی در درس-گفتارهای «طبیعت»، و بعد‌تر در «مرئی و نامرئی»، به «درهم‌پیچیدنِ» انسانیت و حیوانیت، امر مرئی و امر نامرئی اشاره می‌کند. به نظر مرلو‌ـ‌پونتی، «گوشت» (flesh) بابت خصلت «برگشت‌پذیری» ‌اش امکان اشتراک و ارتباط پهلو به پهلو (و نه سلسله‌مراتبی) میان حیوان و انسان را مقدور می‌کند؛ «گوشت» تایید متقابلی است میان سوژه و هستی (Being). این هستی با برون‌ریزی و شکفتگی (به معنای گیاهشناسانه‌ی کلمه) نسبت دارد؛ تخمدان بذرافشانی (معناپراکنی) می‌کند؛ و این بذر‌ها (معنا‌ها) پیشاپیش حامل شکفتگی‌اند و گشودگی به افق‌های دید را ضمانت می‌کنند. خود (self) از گوشت ساخته شده است؛ در «اعتدال پائیزی» همچنانکه ما تماشاگران در مقام انسان، به حیوانیتِ غریبِ ارائه‌شده در اثر وارد می‌شویم، این حیوانیت نیز در ما گام می‌نهد، پیوسته ساخته می‌شود و می‌سازد، و دست آخر، خودِ (self) ما را نسبت به غیریّت، دیگرگونی، تفاوت و نوعی تکه‌پارگی، گشوده نگه می‌دارد. اینجا فضایی بیناسوژگانی شکل می‌گیرد که در آن، چنین سنخی از رابطه‌ی بیناسوبژکتیو میان تماشاگر و نسبت پهلو به پهلوی حیوانیت و انسانیت، به حرکت به سوی امر مشترک (the common) در سطحی خُرد مجال می‌دهد.
دو) آمین آمین، به شما می‌گویم اگر دانه‌ی گندم که در زمین اُفتد نمی‌رد تنها مانَد، اما اگر بمیرد ثمر بسیار آرد. ــ یوحنّا، ۱۲، ۲۴. (پیش‌نوشته‌ی آغازینِ «برادران کارامازوف»)
منِ فاعلی [Moi/Self]‌‌ همان است که با فراموشی زنده مانده، چهره دگر کرده، جان به در بُرده و از نو هست شده است: اکنون. آیا این من، فرزندِ یک زایش نو در مقامِ فاجعه‌ای فراموش‌شده نیست که سر و صدای مهیب، بهت‌آور و ناشناخته‌اش را، هر لحظه از خلال رمزگانِ نشانه‌های هر روزه، در فضایی منتشر می‌کند که با حرکت و نموِ نابه‌هنگامِ این فرزندِ نو ساخته می‌شود،‌‌ همان فضایی که تنها چکّه‌ی ناچیزی از هستی درونِ فاجعه است؛ که هستی را با ایجاد فراموشی ایجاد می‌کند و من، فقط و فقط، در مقام نوعی مقاومتِ مبتنی بر فراموشی، قابل تجسم، یادآوری و درنظرآمدن می‌شود؟ این فاجعه‌ـ‌آشوب چیست جز یادآوریِ آنیِ غیابِ اِگو، وهمِ خود (Self)، و اینکه من هر لحظه خارجِ ناب است؟ نقص، ناتمامی یا فعلیت‌یابیِ نوعی امر کاذب، چگونه به یک فرم بیان، به یک ماشینِ هرز راه می‌برد؟ مقاومت منِ فاعلی در برابر فاجعه‌ـ‌آشوب، همچون نوعی فروشکنی، و یک واپسرویِ متعاقب برای بازپیکربندیِ استحکام روانی، خود را به جا می‌آورد: نوعی پس نشستنِ ناشی از واگراییِ افراطی و طولانی‌مدتِ نیروی برآیند، نوعی تجزیه‌ی نیرو‌ها، ناباوریِ تام و تمام در مقامِ نوعی آگاهی، همچون یک نقص عصبی‌ـ‌مغزی پدیدار می‌شود، و تهدیدی با خود دارد: فرسایش به منزلگاه و خانه بدل می‌شود و خطرِ نوعی دائمی‌شدن یا مزمن‌شدن در کار است، که چه بسا در ریختِ دو نیروی متعارض خود را آشکار کند: نیروی نخست به منزله‌ی یک تا، ادغام و رد‌ه‌بندی آنچه نو است ذیل امور دانسته‌ی قدیمی‌ترِ حافظه، در بیرونی‌ترین سطح خودآگاهی را بر عهده دارد، نیروی دوم در مقام نوعی تقدیرباوری و خویشتن‌بر باد دهی در درونی‌ترین لایه‌ی ظرفِ روانی به سمت نادانیِ خویش حرکت می‌کند. (ن. ک. نیچه، پاره ۲۳۰ فراسو) بردار برآیند این دو، در فرمِ تهدید به فرادست‌شدنِ نیرویی اخلال‌گر و برهم‌زننده از جنس تاناتوس به صدا در می‌آید، که بیانِ خاصِ خویش را با اعمال نوعی گسستگی یا عدم انسجام محقق می‌کند و همزمان میل دارد خود را خارجِ اراده‌ی من جا بزند.
الن وایس در متنی که به تاثیر نحوه‌ی کار مارسل دوشان بر «عدالت شاعرانه» اثر هالیس فرامپتون می‌پردازد، ناچار می‌شود برای تدقیق نسبت میان ابهام هویت جنسی، تعویض‌کننده‌ی ضمیریِ من (I) و شمایلی‌بودن، آن چیزی را که «کاربردِ تعویض‌کننده‌ی ضمیریِ من (I)» می‌داند با رجوع به فرهنگ لغت وبستر روشن‌تر سازد:
من/... ۱: کسی که سخن می‌گوید یا می‌نویسد... به عنوان ضمیر فاعلیِ اول شخص مفرد استفاده می‌شود، از سوی کسی که می‌-گوید یا می‌نویسد تا به خودش به عنوانِ فاعلِ کنش ارجاع دهد... یا فاعل وضعیتِ اخباری... یا در مسند پس از فعل‌های مصدر بودن (be)... یا در تشبیهات بعد از than یا as وقتی لفظ اولِ این تشبیه‌‌ همان فاعلِ فعل باشد... یا در برخی عبارت‌های کامل یا شکسته، خصوصا وقتی با ترکیب اضافی یا صفت یا یک ترکیب وصفی استفاده نمی‌شود... یا بعد از but در یک فاعلِ جمله مرکب... برای توضیح بیشتر ر. ک؛ قیاس کنید با Me، Mine، My؛ و با We. ۱/... ۱: کسی که به تملّک می‌گیرد و از به تملّک درآوردنِ نوعی فردیتِ منفک و شخصی آگاه است: Self، Ego.
او در ادامه، صورت‌بندی‌ای از قابلیت‌های همانندسازانه و ساختِ سوژه در سطح فانتاسم به دست می‌دهد: «قابلیتِ همانندسازی در هر دو حالتِ مثبت و منفی‌اش، به درجه‌ی در خورِ میان ساختِ سوژه در نظامِ روایتی/بلاغی فیلم و ساخت فانتاسماتیکِ سوژه‌ی تماشاگری بستگی دارد. این مناسباتِ همانندسازانه می‌توانند چنانکه از پی می‌آید طراحی‌ شوند: (۱) همانندسازی (جذب؛ عشق نارسیستیک)؛ (۲) جذبه (تصاحب؛ عشق اتّکایی و انگلی)؛ (۳) طرد (دفع؛ تنفّر یا رقابت)؛ و (۴) عدم تفاوت (سلبِ حق؛ امتناع از پارادایمِ مناسبات عشقی). در عوض، هر یک از این سندروم‌ها، هر کدام از این شیوه‌های میل، و حالاتِ همانندسازی می‌توانند بر اساس ساختار سینماتیک متفاوتی برانگیخته شوند؛ (۱) یک کاراکتر در فیلم؛ (۲) راوی (که می‌تواند کاراکتری در فیلم باشد)؛ یا (۳) دوربین (که موضعِ تلویحیِ یک تماشاگرِ نادیده است، و می‌تواند یک کاراکتر، راوی، یا دانای کل (همه‌چیزدان) باشد). آشکارا هیچ همبستگیِ قطعی، و از پیش‌ داده‌شده‌ای بین جنسیت تماشاگرانه و چارچوب‌های همانندسازانه در هیچ فیلم مفروضی وجود ندارد. هرچند هر فیلم یک تماشاگر آرمانی و حالت روانی هنجارگذارِ رابطه را برای آن ایده‌آل فرض خواهد گرفت، این امر مانع امکان همانندسازی‌هایی نمی‌شود که علیه فرمان‌های این نظام ساختِ سوژه ایده‌آل عمل می‌کند و شاید بر طبق سینمای جریان غالب شاید بتوان گفت؛ نظام ایدئولوژیکِ ساختِ سوژه. [...] به زعم امیل بنونیست در «ماهیت ضمایر» [...] هیچ معنای واژگانیِ مشخصی برای هر تعویض‌کننده‌ی ضمیریِ مفروض و داده‌شده وجود ندارد؛ معنایِ آن به وهله‌ی گفتاری که در آن رخ می‌دهد بستگی دارد، و به هیچ گونه ساختار واژگانی یا نحوی بستگی ندارد. از اینرو، بر طبقِ نوعی نحوه‌ی استفاده‌ یا کارکرد ابزاری، عمل‌گرایانه و وجودی عمل می‌کند. [...] از اینرو، تعویض‌کننده-ی ضمیریِ تهی در مقامِ نشانه‌های غیر‌ـ‌اشارتگرانه یا خودـ‌اشارتگرانه به وسیله‌ی سخن (locution) سرشار یا محدود می‌شود.»
تعویض‌کننده‌ی ضمیریِ من (I) چگونه به یک تعویض‌کننده‌ی ضمیریِ تهی بدل می‌شود؟ شاید مقایسه‌ی تفاوت‌های دو نمونه نظامِ روایتی/بلاغی کمک‌کننده باشد: در ابتدای یک انیمیشنِ هالیوودی، یعنی «منِ منفور» [Despicable Me] لحظه‌ای وجود دارد که قرار است ناهنجاریِ غریبِ کاراکتر اصلی را معرفی کند، و این معرفی بناست در نسبت با گرهِ دراماتیکی قرار بگیرد که بعد‌تر در رابطه ی او با مادرش روشن می‌شود، و سرانجام گویا مخاطب باید این دو لحظه را به منزله‌ی دو لحظه‌ی تکمیلی فرض بگیرد. در یکی از ظریف‌ترین دقایقِ این صحنه‌ی معرفی، کاراکتر اصلی از کنار کودکی می‌گذرد که بابت از دست‌دادنِ اسباب‌بازی‌اش گریه می‌کند، کاراکتر اصلی با دیدنِ او متوقف می‌شود، و به فکر می‌افتد کاری کند: او یک اسبا‌ب‌بازی می‌سازد و به جای اسباب‌بازیِ از بین‌رفته به کودک هدیه می‌دهد. کودک خوشحال می‌شود و اسباب‌بازیِ جدیدش را بغل می‌کند اما درست در همین لحظه، اسباب‌بازیِ بادکنکی می‌ترکد چون کاراکتر اصلی با خرسندی سوزنی در آن فرو کرده و حالا با بی‌تفاوتی از کنار نگاه مبهوت، و نه گریانِ کودک می‌گذرد. اگر زمین،‌‌ همان مادر یا صفحه‌ی درونماندگاری باشد، هم رویای کاراکتر اصلی و هم رویای رقبای گانگستر و بانکدارِ وی که دستِ کمی از هم ندارند، یکی چیز است: تصاحبِ ماه. اما تصاحب ماه بنا به منطق جهان فیلم تَبَعاتی دارد: نسبت زمین در کیهان به هم می‌ریزد و خودِ زندگی از دست می‌رود. پس این رویا هولناک و مهلک تشخیص داده شده، کاراکتر فیلم، همراه با تماشاچی خرفت-شده تأدیب و اصلاح می‌شود، و این رویا، هرچند ظاهراً از فیلم کنار گذاشته می‌شود اما عملن خود را در شکل اضطرابِ سرتاسرِ عمرِ کاراکتر اصلی به سطح می‌رساند. اما به میانجیِ همراهی دانشمند-درمقامِ-پدر جایگزین و همراهی و رقص نهایی با مادر  ــ که آشکارا زشت، خشن و واجد خصایص مردانه است ــ و مهم‌تر از آن، به هزینه‌ی تمام آن کوتوله‌هایی که آشکارا کارگران یدیِ یک کارخانه‌ی جنون را بازنمایی می‌کنند، او به نحوی مسیحایی با کودک و زمین دوست می‌شود، و به شیوه‌ای روان‌شناختی از کمپلکسش فرارروی می‌کند، در عوض، رقیبِ ماجراجویی‌اش یعنی وارثِ بانکدار، کسی است که زمین را از دست می‌دهد و به ماه تبعید می‌شود. کمی آنسو‌تر از این مضحکه، گُدار در سکانسِ افتتاحیه‌ی «موسیقیِ ما»، که از نماهای آرشیوی ساخت یافته، صحنه‌ای را بدین قرار ترتیب می‌دهد: سه تصویر و سه صدایِ متناظر. صدای خارجِ تصویرِ زن را می‌شنویم: «مرگ را می‌توان از دو جنبه در نظر گرفت / ناممکنیِ امر ممکن / ممکنیِ امر ناممکن.» ب) تصویرِ اول: در نمای لانگ، بر زمینی برفی که به پایین شیب دارد، چند نفر دارند اسکیت‌سواری یا سورتمه‌سواری می‌کنند یا بر سطح لغزانِ زمینِ بازی به پایین سُر می‌خورند. تصویر سیاه می‌شود. ب) نمای نزدیکِ کسی (احتمالن کودکی) که بر زمین افتاده، دهانش زخمی، و صورتش خونین است: جراحتی گشوده که زندگی ماست. او چیزی می‌گوید. نمی‌دانیم چه چیزی. ج) نمای دور از اعدامِ چند نفر که چهره‌شان معلوم نیست، بر تصویرِ سرخ‌فام. صدای زن دوباره شنیده می‌شود: «حالا، من، کسی دیگر است.» این صدای خارجِ تصویر، بر چهره‌ی زنی مُرده شنیده می‌شود. در مواجهه‌ای که گدار طی چهار نما به تماشاگرش پیشکش می‌کند، به لطف در هم‌تنیده-شدنِ نیروی لکنت (خاصه از خلالِ عملگرِ تصویر سیاهِ خالی)، و نیروی خودِ تصویرسینماتوگرافیک، یعنی رمزگان‌زدایی از، و بازرمزگذاری بر هر تصویر آرشیوی در یک مفصل‌بندیِ‌شناختی نو از سوی بیننده، هر «من» به دیگری‌اش، به مرگ‌اش، گشوده می‌-شود. در واقع، تماشاگرِ راستین حین دیدنِ اثر به یک ماشین سوبژکتیوزدایی بدل می‌شود که با تهی‌کردنِ ظرفیت دلالتیِ هر تصویر، خودِ نسبتِ بین هر دو تصویر، نسبت هر تصویر با کل، و به عبارتی، واو ربطشان را جستجو می‌کند و به تصویر تحت‌اللفظی می‌رسد. در حالی‌که در مواجهه‌ی هالیوودی، نه فقط فرایندی همانندسازانه پیش‌شرطِ هرگونه ورود به متن اثر است، بل پیشاپیش، همه‌ی نیروگذاری و بار دلالتی بر امور داده‌شده استوار شده است. در کار گدار مخاطب به چالش با رمزگانِ از پیش‌ بارگذاری‌شده در ساخت ظرفیت دلالتی دعوت می‌شود، درحالی‌که در انیمیشن هالیوودی مخاطب در مقام یک زندانیِ زنجیره‌ها، احکامِ داده‌شده را حمل می‌کند؛ در کارِ گدار بدن در مقام نامعنا عمل می‌کند، و از خلال نحوه‌ی پیکربندیِ آفرینشگرانه‌ی تصویری، خودِ امکانِ ساختِ فضای سوبژکتیو را به پرسش می‌کشد، در فیلمِ هالیوودی، بدن صرفا و ضرورتاً در نسبت با دال شناور به معنا می‌غلتد. افتتاحیه‌ی گدار بر خلافِ فیلم هالیوودی، نه دوربین دارد و نه کاراکتر اصلی، و راوی با باز‌شناسی و به رسمیت شناختنِ پیشامد، با تبدیل بدن به مکانِ رخداد، به نامعنا، دانش (یا شناخت) را، منِ فاعلی را، خودکشی می‌کند تا تعویض‌کننده‌ی ضمیریِ تهی هرگونه امکان ارجاع را به صفر برساند. در فیلمِ هالیوودی، زمین فقط وقتی به قرار می‌نشیند که ماه سرِ جایش برگردانده می‌شود، یعنی امر بالفعل یا واقعی (جاذبه) پیشاپیش راه تخیّل را سد کرده، یعنی در منطق فیلم، برای کثیر بودن باید یک به دو برسد، و نسبتِ من/دیگری به مکانیستی‌ترین شکلی، هگلی درک شده است، اما در کارِ گدار خودِ زمین در مقامِ مخزنِ امکان‌ها، مسیرهای پیشامد و هزارتو‌ها، و سرانجام در مقامِ نامعنا، به منزله‌ی یکِ کثیر عرضه شده است.
بی‌دلیل نیست که نیچه در «اینک انسان» از خودش به عنوان «دینامیت»، و «مبنای یک سیاست بزرگ بر روی زمین» نام می‌برد. ماده‌ی منفجره بابت کارکرد تخریبی‌اش مورد استفاده است؛ استفاده‌ای محدود در حصار مکان و زمان. اما دینامیتِ نیچه هر اینجا‌ـ‌اکنون، هر «من»، دال یا اِگو را نشانه رفته و منفجر می‌کند: «جنگی بدونِ دود و باروت، بدونِ حرکاتِ رزمی، بدونِ آه و ناله، و بدونِ پیچ و تاب؛ یعنی همه‌ی آنچه باز «ایده‌آلیسم» است» (اینک انسان، بخش چهار، پاره‌ی یک). نیچه در بخش سومِ «چنین گفت زرتشت»، قطعه‌ی «هفت مُهر یا سرودِ آری و آمین»، که کنایه‌ای به «مکاشفات یوحنّا» هم دارد، آن منِ مذکور را در نسبت با زمین و پیشامد چنین پیش می‌کشد: «[...] من بر تخته‌نردِ خداییِ زمین با خدایان چنان نرد باخته‌ام که زمین به خود لرزیده [...] زیرا زمین تخته‌نردی است خدایی و از کلام‌های آفریدگارانه‌ی نو و تاس‌ریختنِ خدایی به لرزه می‌افتد» و دلوز در «نیچه و فلسفه» در این‌باره می‌نویسد: «تاس‌ریختن، شدن و بودنِ شدن را آری می‌گوید [...] بحث بر سر تاس‌ریختنی واحد است که به دلیلِ عددِ ترکیبِ حاصل [یعنی جفت‌شش] می‌تواند خود را [بدونِ نیاز به تاس‌ریختنی دیگر] دوباره ایجاد کند [...] تاس‌هایی که ریخته می‌شوند آری‌گویی به پیشامدند، ترکیبی که این تاس‌ها هنگام نشستن شکل می‌دهند آری‌گویی به ضرورت است [...] آنچه نیچه ضرورت [یا عدد، یا یگانگیِ بس‌گانگی] می‌خواند نه زوال، بل ترکیبِ خودِ پیشامد است. [...] نیچه: «کائوسِ جهانی، که مشتمل بر هیچ فعالیت غایتمندی نیست، با ایده‌ی چرخه تناقض ندارد؛ زیرا این ایده فقط ضرورتی غیرعقلانی است [...] «حرکتِ دَوَرانی» نمی‌شود. بلکه قانونِ اصلی است [...] هر شدنی در چارچوبِ مقدار نیرو و چرخه روی می‌دهد.»

buy cialis online
1397/09/16 12:21

With thanks! Ample tips.

estudios de cialis genricos cialis pills in singapore buy original cialis ou acheter du cialis pas cher buy name brand cialis on line cialis generisches kanada cialis cuantos mg hay cialis dosage amounts cialis for sale buy brand cialis cheap
buy cialis online us pharmacy
1397/09/15 17:09

You revealed this really well!
we choice free trial of cialis cialis patentablauf in deutschland prix cialis once a da cialis uk next day cialis pills in singapore cialis 30 day trial coupon cialis coupons effetti del cialis generic cialis cialis for sale
Cialis online
1397/09/14 21:25

You've made your stand extremely effectively.!
brand cialis nl cialis generico how do cialis pills work cialis generic availability cialis alternative cialis coupons printable we choice cialis uk cialis official site buy cheap cialis in uk buy cialis
Online cialis
1397/09/14 06:48

You actually reported that adequately!
generic cialis review uk miglior cialis generico what is cialis cialis pills price each generic cialis in vietnam venta cialis en espaa cialis prices in england link for you cialis price we like it cialis soft gel cialis kaufen
Buy generic cialis
1397/09/13 19:23

Regards, I appreciate this.
buy cialis online cheapest cialis per paypa cialis coupons cialis prices buy cheap cialis in uk cialis 20mg preis cf cialis online holland free generic cialis when can i take another cialis rx cialis para comprar
Online cialis
1397/09/13 08:21

You said it perfectly..
how to purchase cialis on line cialis sans ordonnance cialis 05 no prescription cialis cheap prezzo di cialis in bulgaria no prescription cialis cheap cialis therapie only now cialis for sale in us order a sample of cialis weblink price cialis
Cialis canada
1397/09/12 20:27

Very well spoken truly. !
buying cialis on internet cialis 20 mg link for you cialis price il cialis quanto costa cialis patentablauf in deutschland order a sample of cialis buy cialis online cialis generico online buying cialis overnight viagra vs cialis vs levitra
buy cialis with no prescription
1397/09/12 07:58

You made your position very clearly!!
only best offers 100mg cialis buying cialis overnight viagra vs cialis vs levitra cialis per paypa ou trouver cialis sur le net cialis mit grapefruitsaft cialis qualitat cialis generic tadalafil buy cialis daily reviews cialis vs viagra
Cialis prices
1397/09/11 07:25

Thanks a lot, I appreciate it.
cialis daily reviews cialis sans ordonnance buying brand cialis online viagra vs cialis click here take cialis cialis australian price cialis name brand cheap buy cialis sample pack cialis coupons cialis patentablauf in deutschland
cialis
1397/09/10 20:13

This is nicely said. !
cialis generique 5 mg wow cialis tadalafil 100mg side effects of cialis cialis australia org cialis 5mg prix cialis arginine interactio buy cheap cialis in uk what is cialis we recommend cialis best buy cialis 5mg prix
buy generic cialis pills
1397/09/10 07:04

Incredible a lot of valuable advice.
cialis en 24 hora we recommend cheapest cialis cialis generico online cialis daily cialis uk next day generic cialis at walmart what is cialis we recommend cialis best buy buy cialis cheap 10 mg trusted tabled cialis softabs
Buy cialis online
1397/09/9 19:46

Nicely put. Cheers.
cialis 5 mg funziona effetti del cialis cialis for sale venta cialis en espaa cialis australia org we choice cialis pfizer india cialis 10mg prix pharmaci cialis daily dose generic click here take cialis we choice cialis pfizer india
buy cialis online no prescription
1397/09/9 07:58

With thanks, I enjoy this!
cialis mit grapefruitsaft cialis 30 day sample tadalafil generic cialis 5mg billiger we recommend cialis info cialis 20mg preis cf cialis generico milano only best offers 100mg cialis tesco price cialis cialis 10 doctissimo
buy cialis uk
1397/09/8 20:48

You actually mentioned this exceptionally well.
venta cialis en espaa cialis rckenschmerzen generic cialis pill online cialis generico lilly cheap cialis buy cialis online cheapest cialis rckenschmerzen cialis for sale india cialis 100mg cost cialis with 2 days delivery
buy cialis pills
1397/09/8 09:12

Very well voiced of course! !
only best offers cialis use are there generic cialis 200 cialis coupon purchasing cialis on the internet 5 mg cialis coupon printable cialis generico en mexico how does cialis work can i take cialis and ecstasy brand cialis generic overnight cialis tadalafil
buy cheap cialis no prescription
1397/09/7 20:23

You explained that terrifically!
the best choice cialis woman buy cialis online nz tadalafil 10 mg brand cialis generic cialis 100mg suppliers cilas cialis 20 mg cost we use it 50 mg cialis dose cialis cipla best buy cialis bula
buy tadalafil pills
1397/07/11 10:06

Thanks a lot, A good amount of forum posts!

low dose cialis blood pressure cialis 30 day sample i recommend cialis generico acheter cialis kamagra tadalafil 20mg cialis prezzo in linea basso cialis price in bangalore cialis 5mg prix cialis cuantos mg hay cialis online deutschland
Cialis generic
1397/07/9 08:05

Cheers! Plenty of stuff!

cialis generico online tadalafil 5mg cipla cialis online viagra cialis levitra enter site very cheap cialis prix de cialis india cialis 100mg cost cialis flussig cialis rezeptfrei sterreich cialis australian price
viagra generic online pharmacy
1397/06/13 15:04

Many thanks, Plenty of stuff.

sildenafil tablets online buy viagra online pharmacy viagra prices uk cheap generic viagra buy viagra tesco viagra to buy online uk buy viagra 25mg viagra online pharmacy levitra viagra cheap price buy viagra cheapest
kawanboni.com
1397/06/12 12:39

Thanks a lot! Loads of info!

generic cialis 20mg tablets precios de cialis generico cialis pills in singapore price cialis per pill the best choice cialis woman opinioni cialis generico only now cialis 20 mg cialis prices in england generic cialis at walmart cialis free trial
http://cialisvonline.com/
1397/06/11 20:27

Regards! Fantastic information!
when can i take another cialis canadian cialis comprar cialis 10 espa241a tadalafil 20 mg how to purchase cialis on line cialis herbs cialis 05 cialis tablets for sale cialis generique online prescriptions cialis
Generic viagra
1397/05/23 08:15

Many thanks! I appreciate it!
viagra to buy online uk cheap viagra tablets order online viagra where can i buy viagra cheap viagra to buy buy viagra sildenafil get a prescription online for viagra buy viagra europe best buy viagra cheap generic viagra online
http://babecolate.com/buy-cialis-online-cheap-uk.html
1397/05/22 23:51

This is nicely said. .
when can i take another cialis cialis cuantos mg hay tadalafil 20mg cialis 5mg buying cialis on internet cialis bula calis only best offers cialis use cialis therapie non 5 mg cialis generici
Viagra great britain
1397/02/5 19:26

You've made your position very nicely!.
get a viagra prescription usa online pharmacy cheap online pharmacy usa where to buy viagra safely online can you really buy viagra online is it legal to buy viagra online from canada viagra prescription price of viagra tablets buy sildenafil uk viagra with a prescription
Cialis canada
1397/01/18 20:52

Great postings. With thanks.
acquisto online cialis prix cialis once a da try it no rx cialis low dose cialis blood pressure how to purchase cialis on line 5 mg cialis coupon printable how to buy cialis online usa cialis online holland prix cialis once a da buy online cialis 5mg
Buy generic cialis
1397/01/5 04:02

Nicely put. Thanks a lot!
cialis 5mg prix american pharmacy cialis cialis 10 doctissimo how to buy cialis online usa cialis price thailand cialis savings card achat cialis en europe cuanto cuesta cialis yaho cialis online nederland canada discount drugs cialis
Cialis prices
1397/01/2 23:20

Really many of valuable facts!
buy cheap cialis in uk generic cialis 20mg tablets cipla cialis online cialis 20 mg cut in half india cialis 100mg cost cialis 20 mg cut in half cialis 20mg cialis venta a domicilio ou acheter du cialis pas cher cialis generisches kanada
livejasmin free credit generator
1396/12/4 04:39
عالی ارسال، بسیار آموزنده است. من فکر می کنم که چرا متخصصین دیگر
این بخش این را درک نمی کند. شما باید نوشتار خود را ادامه دهید
من مطمئن هستم، شما در حال حاضر پایگاه خوانندگان بزرگ است!
edibles
1396/11/30 05:12
من همیشه مورد مطالعه قرار دادن مقالات در روزنامه ها بودم، اما اکنون هم همینطور است
از همین حالا از شبکه خبری استفاده میکنم
برای مقالات، به لطف وب.
clash royale hack no verification
1396/08/8 23:14
هیا من برای اولین بار اینجا هستم من در این هیئت مدیره و
من در یافتن آن واقعا مفید بود و آن را به من کمک زیادی کرد. امیدوارم
برای ارائه چیزی دوباره و کمک به دیگران مانند شما به من کمک کرد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آخرین مطالب

انتقال 1392/11/17
مهمان‌نوازی و انحراف 1392/11/16
The Overthrow of the Lyric Body 1392/11/9
فضای نوآر 1392/11/1
Stopping the Antropological Machine 1392/10/25
Monument 1392/10/22
short-circuits 1392/10/13
متافیزیکِ سلسله‌مراتب: مساله‌ی عمو‌ها، و دزدی که آنجا نبود 1392/06/4
فمینیسمِ خُرد‌ـ‌مقاومت‌ها 1392/05/7
و بالاخره یک روز تمام برده‌ها آزاد شدند، چیزی درونِ آنها مرد... 1392/05/5
بریدگی‌های خون‌بارِ عصب 1392/03/26
افیونلاق/ مورالین 1392/03/11
این صفحه عمداً خالی گذاشته شد... 1392/02/28
Secret défense 1392/02/9
[½, ¼] 1392/01/30
از دره‌های عمیقِ آرکادیا تا روزهای سُربیِ تهران: چینه‌ها، چینه‌ها، و چینه‌ها 1391/12/12
آینده‌کشی 1391/11/25
۱۹۸۳ ــ ۱۹۸۴ 1391/11/22
۱۸۸۵ - ۱۸۸۸ 1391/11/19
قاعده‌ی‌ بازی؟ 1391/11/15
آن 1391/11/10
وجه رایج: مدیریتِ بدن‌ها و پیشامد‌ها 1391/11/9
مونتاژ، بریکلاژ یا...؟ 1391/11/5
صدایی از جنسِ سورلی: یک درجه مصلوب، دو درجه دیونیسوس 1391/10/24
[...] 1391/10/18
خنده‌ی روده‌بین: درباره‌ی یک تصویر 1391/10/15
قاب‌های چندپاره، تصاویر متداخل: به سوی یک سیاستِ تصویرِ دیگرگون 1391/10/9
صفرِ حرکت: اِسکیز‌ها و سوبژکتیویته‌ـ‌در‌ـ‌فرایند 1391/09/17
درباره‌ی نوعی ماشین اسکیز‌وـ‌پارانویا 1391/09/15
لیست آخرین مطالب